Propylenglykol är ett livsmedel som finns i många varor samt kosmetikaprodukter men här ska vi se närmare på att att använda glykol (både monopropylenglykol och den giftiga etylenglykolen) som kylarvätska, därför att försvåra att kylarvattnet kan frysa till is.

Ta hand om kylsystemet med propylenglykol innan vintern kommer Det lönar sig ej att vara lat och mena på att man inte behöver byta kylarvätskan för att den är long life och det ändå är långt till vintern. Det är faktiskt icke så...

Read More