Det har kommit en del nyheter om att elciggen skulle vara åtminstone lika farliga som vanliga cigaretter men sanning är att det här inte stämmer. Visst finns det vissa ämnen som en el cigg producerar som inte är så bra men de kan inte jämföras med de ämnena hos en vanlig cigarett. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Hur vet jag om e cigg är farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Dock uppstår en fara om man byter el-cigg mot vanliga cigg. Detta är dock inget som är vetenskapligt belagt utan snarare en teori.

diy

Är e cigg farligt på så vis att man kan bli sjuk av cigaretterna?

Det som man kan undra är förstås om elcigg är farligt för lungorna då de till exempel har ämnet formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Det tycks mer vara så att vissa intresseorganisationer vill att det ska vara så och därför så varnar man för cigaretterna istället för att poängtera fördelar med e cigg som faktiskt är belagda.

Innan man börjar använda el cigg tjänar man på att ta reda på fakta. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Om man inte använder nikotin finns inget beroende. el cigaretter test

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. Man verkar med andra ord röka mindre med e-cigaretten. Med en e-cigg får du inte ens i dig en bråkdel av de skadliga ämnena som en vanlig cigarett ger.

Ska jag röka el cigg eller vanliga

Röker du inomhus eller utomhus? Det spelar ingen roll e cigg är Med e-cigg slipper du de tunga gifterna och du stör ingen annan med din rökning. Valet står klart.

Med en e-cigg blir det aldrig fel. El-cigaretten är billigare än tobaksvarianten. Det kan inte bli bättre, de är billiga i drift och du får bättre hälsa.