Om du vill undvika farliga kemiska preparat så är natriumkarbonat valet för dig. Tvättsoda och målarsoda kan också använda då SODA av olika slag kan användas vid städning.

Med natriumkarbonat blir det effekt och det är viktigt att förstå att även ett naturligt ämne kan vara starkt. Då det är så att det är starkt trots att det är naturligt så bör du skydda dig.

Är det fritt fram att använda natriumkarbonat som du vill?

Det finns inga begränsningar enligt Livsmedelsverket. Tillsammans med bl.a. natriumvätekarbonat formar natriumkarbonat de natriumsalter som finns i SODA.

Natriumvätekarbonat används i matlagning liksom till städning i form av bakpulver. Till städning så funkar natriumkarbonat bättre då det är mer kraftfullt och finns i specifika produkter.

Natriumkarbonat

Det är tryggt och säkert att göra rent med målarsoda och hushållssoda.

Natriumkarbonat kan vara mycket irriterande trots att det är ett naturligt ämne. Om man får det i munnen så kan det orsaka sveda. Det här är inte bakpulver utan ett mycket kraftfullare medel som ingår i produkter som hushållssoda och målarsoda.

Med målarsoda kan du göra rent och avfetta för att sedan måla om eller tapetsera. Målarsodan kan också användas på golv när du vill göra rent och förbereda för behandling av golvet. Se först till att det är torrt efter rengöring med SODA så att målarfärg och liknande fäster.

Använd natriumkarbonat som tvättsoda då du behöver mer kraft

Eftersom det är ett alkaliskt medel så kan tvättsoda upplevas som magi. Den kan ta bort fett och kan faktiskt lösa upp vax. Natriumkarbonat i produkter rår även på stearinfläckar. Men om du vill natriumkarbonat köpa utan annat blandat i flaskan är det kanske inte lika enkelt.

Tvättsodan som du köper är dock gjord för att klara av tyngre rengöring då du behöver den. Men tänk på att det kan vara frätande. Det är mycket viktigt att ha handskar på sig för att inte göra illa händer av medlet.

På vilka ställen kan man hitta produkterna att köpa?

Det finns målarsoda där du kan köpa tvättsoda och tvärtom. Den säljs ofta i samband med målarprodukter men också i butiker online med ett varierat sortiment av hushållsprodukter. Det är ibland smartare att handla det online.

Följ produktens instruktioner för din säkerhet. köpa natriumkarbonat Med svenska produkter får du också svenska instruktioner vilket kan vara bättre för dig.