Avjoniserat vatten kallas också superrent vatten som är utmärkt åt att använda till bland annat fönsterputs och fasadtvätt. Det innebär att vattnet frigörs från kalk. Många har säkert märkt att normalt tappvatten från trädgårdsslangen kan ge vita rinningar och fläckar efter sig ifall man till exempel tvättar bilen. Med hjälp av superrent vatten kan bilen torka utan att några beläggningar bildas.

Superrent vatten är vatten som främst saknar kalk men även ämnen som järn och magnesium. När vattnet saknar dessa ämnen försöker det återställa naturlig balans. Det innebär att all orenlighet som vattnet träffar sugs åt på ett fantastiskt effektivt vis.

ultrarent

Att nyttja superrent vatten till att tvätta fönster är en effektiv metod ifall man vill få fönstren riktigt rena utan kalkfläckar. Det går alldeles utmärkt att låta fönstren självtorka när de tvättas med superrent vatten.

Det finns många fördelar med att använda superrent vatten. Man har möjlighet att stå stabilt och säkert på marken istället för att använda stegar som kan leda till fallolyckor. Det medför ju även att det inte finns något behov av att hyra en lift alternativt ställningar som vanligtvis kan bli kostsamt. Eftersom superrent vatten i någon mening ännu är vatten är det självklart gynnsamt för miljön.

När man ska rengöra med superrent vatten så blir det enklast att koppla sig till en vattenkastare i anslutning till fastigheten. Men av olika skäl så är det ibland lättare sagt än gjort. Det kan till exempel vara alldeles för långt avstånd från vattenkastaren till det som avses tvättas. Då kan man istället använda sig av en vattentank.

Storlekarna som finns på vattentankarna ute på marknaden varierar. Var minut gör man av med ungefär 2-2,5 liter vatten. På en timme kan det således gå åt så mycket vatten såsom 150 liter.