Det finns otaliga situtioner som kan uppstå då en tratt kan underlätta. Den är till för att hälla över vätska från en behållare av något slag till en annan. Uppgiften kan begära att tratten ibland är liten men vanligtvis så brukar en stor tratt förenkla.

Tratten är konformad och den har en öppning på ovansidan där man häller vätskan. Undertill smalnar tratten av och formar sig som ett rör. På så vis blir det lätt att kunna rikta dit man vill att vätskan ska transporteras vidare, exempelvis ifall man ska fylla på en flaska.

Det är betydelsefullt att de är robusta och hållbara. Vanliga material på trattar är rostfritt stål eller plast. Ifall man till exempel hanterar vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

En stor tratt medför fördelen att det blir mindre risk för spill. Är mynningen stor från den behållare man häller ifrån och det handlar om en omfattande mängd vätska så kan flödet bli kraftigt. Då är det självklart lättare att rikta in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Till exempel kan det handla om att man ska hälla i bensin i en tank, alternativt fylla på olja eller liknande.

I en sådan situation vill man helst undvika spill. Dels för att man för egen del inte vill riskera att få vätska på sig, men även spillda droppar kan bli kostsamma. Ännu ett exempel på när man helst vill ha en stor tratt är när man brygger eget vin hemma. Då måste omtappningar ske smidigt då det hälls fram och tillbaka många gånger, men därutöver kan spill bli förhållandevis kostsamt i längden.

tratt

Eftersom det primära syftet med en tratt är att vätska ska överföras till en behållare med liten mynning där trattens avsmalnade rör ska få plats så bör man tänka på att hälla sakta. Man bör ge vätska tid att strömma ner för att avstyra att trattens öppning ska bli överfull och rinna över.

En tratt är ett ypperligt redskap i köket. När man exempelvis ska hälla upp saft som man kokat eller några ingredienser av olika slag så är en stor tratt att föredra. Det kan stundtals vara besvärligt att komma åt med tratten och då kan man använda sig av en extradel i form av ett förlängningsrör som går att böja.

När man handlar en ny tratt så brukar det ingå ett förlängningsrör. Annars kan man med lite kreativitet konstruera ett eget. Ett förlängningsrör passar bra att använda I synnerhet när man använder en stor tratt eftersom otympliga situationer stundtals kan uppstå.