Om du någon gång har försökt att få bort algväxt från hustaket så vet du hur besvärligt det kan vara. Det är ett enkelt sätt att rengöra taket på. Det är företaget Jape som har utvecklat Grönfri och Prickfri.

Grönfri och Prickfri har oöverträffad verkan

Det framgångsrika företaget Jape har producerat de lika framgångsrika produkterna Grönfri och Prickfri. Du kan använda medlet på mikroorganismer. Det är Bensaltensid som är det verksamma ämnet i lösningen.

För att spara en hel del pengar och skona miljön från onödiga transporter och plastemballage kan man själv blanda en 8%-ig lösning av Bensaltensid. Du kan köpa lösningen flytande. Spä ut koncentratet innan du använder det.
Ibland får man prova sig fram för att se vad som fungerar. Det påverkar naturligtvis literpriset i positiv riktning.

Takrengöringsföretag brukar använda Grönfri Proffs som är en 25%-ig lösning av Bensalkonklorid. Du kan göra en lika bra blandning på egen hand.

mögel

Påväxt-Stopp kan också användas i samma syfte. Samma innehåll av verksam beståndsdel och lägre pris. Priserna ändras, när denna information skrivs är påväxtfri ca. 20% billigare.

Spä ut lösningen innan du använder den på ditt hustak. Det spelar egentligen ingen roll vilket märke som du köper.

Resultatet blir detsamma

Om vi ska vara ärliga så är Prickfri och Grönfri samma sak. Du måste ända behandla medlet på lite olika sätt. Det finns också Fulstopp och Bensaltensid som är produkter som är 6 gånger mer koncentrerade och därmed också billigare.

Det är viktigt att rengöra ofta

När du ser på Grön fri pris kan du inte bara tänka på hur mycket det kommer att kosta att köpa flaskan. behandla takpannor Huvudsaken är ju att du använder produkter som Prickfri. Det blir fint vare gång.

Medlet är egentligen betydelselöst det som spelar roll är att du städar rutinmässigt. Du kanske till och med vill boka in i ditt eget schema när du ska behandla påväxt med det medel som du har valt. Det är enklare att hålla koll på tiden då.

Använd produkter för påväxt på ett säkert och tryggt sätt

Du får koncentrat när du handlar Grönfri och Prickfri i affären.

Bensalkonklorid är inte farligt men det är klart att du måste skydda din hud då du jobbar med medlet. Det kan vara bra att använda munskydd för att skydda mun och hals. Glasögon som skyddar kan vara bra att ha.

Man kan inte vara nog säker när man använder Prickfri. Det låter dig jobba vidare på ett säkert sätt.

Fötterna måste du också skydda med ett par skor som är tåliga. Medlet kan användas året om.