Med hjälp av en stor tratt blir det lättare att förflytta vätska från en behållare till en annan. Typiska material på trattar är rostfritt stål eller plast.

När det handlar om större volymer vätska och flödet blir stort på grund av omfattande mynning på behållaren från vilken man häller, så hjälper en stor tratt till med att inget slöseri uppstår. Ett typiskt exempel är ifall man ska hälla över bensin i en behållare. I en sådan situation vill man inte gärna spilla då dropparna kan bli dyra. Ytterligare ett exempel på en situation då man föredrar en stor tratt är när man brygger vin hemma. Också då kan spill uppfattas som förhållandevis kostsamt i längden.

En tratt är formad som en kon och i början av den är öppningen som störst och det är också där man häller vätskan. Tack vare att tratten undertill smalnar av och tar skepnad som ett rör så blir det lätt att kunna rikta där man vill att vätskan ska hamna.

Konstruktionens primära syfte är att vätskan vanligtvis ska överföras till en behållare som har en liten mynning, i vilket röret ska få plats. Man bör tänka på att inte hälla för kvickt och ge vätskan den tid som krävs för att strila ned. Annars blir tratten överfull och rinner över.

stor

Det är många som använder sig av tratt i skilda situationer som uppstår i köket. En stor tratt är att föredra när man till exempel ska tappa upp saft som man kokar eller hälla upp ingredienser. plasttrattar. I de fall det är besvärligt att komma åt med tratten kan man nyttja ett böjbart förlängningsrör. Vanligtvis när man köper en ny tratt så ingår ett förlängningsrör. Det kan vara extra bra att använda sig av ett förlängningsrör när man har en stor tratt eftersom den kan vara ohanterlig i somliga situationer.